Pressmeddelanden

CR VENTURES FÖRVÄRVAR RESTERANDE AKTIER I INTRESSEBOLAGET MEDICAL OPERATIONS SVERIGE AB

CR Ventures AB (Publ) äger sedan tidigare genom Curira Group AB 50% av aktierna i bolaget Medical Operations Sverige AB. Medical Operations Sverige AB är verksamt inom fysioterapi (sjukgymnastik) och primärvård (vårdcentral rliga patientbesök.

Transaktionen i korthet:

  • Efter transaktionens genomförande kommer CR Ventures AB:s koncern inneha 100% av aktierna i Medical Operations Sverige AB.
  • Köpeskillingen uppgår till 15 MSEK vilket erläggs kontant på tillträdesdagen.
  • Tillträde av aktierna har skett den 31 mars 2022.

 

Medical Operations Sverige AB i korthet:

CR Ventures AB (Publ) äger sedan tidigare genom Curira Group AB 50% av aktierna i bolaget Medical Operations Sverige AB som i sig har 3 verksamhetsbolag vilka tillsammans för 2021 omsatte ca 15 MSEK och genererade en total EBIT om ca 3 MSEK.

"Vi har under det senaste året konsoliderat verksamheten, vässat vår organisation och byggt ett starkt varumärke inom hälso- och sjukvården. Bolaget är nu redo att ta klivet in i nästa fas och skala upp verksamheten genom både organisk, men till största del förvärv. Vårt första delmål är nu att nå 120.000 årliga patientbesök. Vi har byggt en kompetent, snabbfotad och strukturerad organisation i Medical Operations Sverige som har kapacitet att klara båda organisk tillväxt och än en relativt hög förvärvsfrekvens med bibehållen lönsamhet." säger Fredrik Lind, styrelseordförande i Medical Operations Sverige AB

 

  1. Verksamhetsområde: Fysioterapi (Sjukgymnastik)

Medical Fysioterapi:s affärsmodell är att erbjuda en helhetslösning för fysioterapeuter som bedriver verksamhet genom en egen etablering enligt LOF. I helhetslösningen får fysioterapeuterna tillgänglighetsanpassade och godkända lokaler för att bedriva landstingsfinansierad vård, receptionstjänst, bokningssystem och Medical Fysioterapis patientunderlag. Idag finns det två fysioterapimottagningar i Stockholm där 20 fysioterapeuter arbetar.

 

  1. Verksamhetsområde: Primärvård (Vårdcentral & BVC)

Medical Vårdcentral:s affärsmodell är att bedriva vårdcentral och barnavårdscentral (BVC) i enlighet med vårdval vårdcentral i Västra Götalandsregionen. Ersättningen för verksamheten som ersätts från Regionen (fd Landstinget) baseras dels på antalet listade patienter som såväl på antal patientbesök. Vårdcentralen är belägen i Bergsjön, Göteborg.

"Medical Operations Sverige AB driver idag tre mycket fina och välskötta verksamheter. Genom att vi nu förvärvar hela bolaget stärker CR Ventures sin position ytterligare och vi kan accelerera byggandet av en ny spännande och lönsam vertikal i koncernen inom branschen hälso- och sjukvård. Det finns även flertalet tydliga synergier mellan fysioterapi, primärvård och koncernens nuvarande huvudsakliga verksamhet inom personlig assistans. Genom förvärvet har vi positionerat oss genom hela kundkedjan. Precis som för branschen för personlig assistans består hälso- och sjukvården till största del av mindre aktörer och vi ser att marknaden är redo för en konsolidering. Vi upplever ett stort intresse från branschen att bli en del av Medical Operation Sverige och vi kommer nu verkställa vår genomarbetade förvärvsstrategi som innefattar flertalet förvärv under innevarande år." säger Mathias Blomberg, VD CR Ventures AB

För mer information, vänligen kontakta:

Mathias Blomberg, VD

mathias.blomberg@curira.se

 

Denna information är sådan information som CR Ventures AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 31 mars 2022 kl. 10:20 CET.

2022-04-28
Regulatorisk

Curira AB meddelade 25 januari 2022 att Mathias Blomberg tillsätts som ny tillförordnad koncernchef under tiden att processen att rekrytera en ny stadigvarande koncernchef fortlöper. Curira AB meddelar idag att processen avslutats och att Adam Grabavac, av styrelsen, utsetts till att ta över rollen som koncernchef. 

2022-04-07

CR Ventures AB har bytt namn till Curira AB. Bolagsverket har registrerat namnändringen från CR Ventures AB till Curira AB. I och med att bolaget är publik ändras listningsnamn och kortnamn per den 11 april 2022. 

2022-03-31
Regulatorisk

CR Ventures AB (Publ) äger sedan tidigare genom Curira Group AB 50% av aktierna i bolaget Medical Operations Sverige AB. Medical Operations Sverige AB är verksamt inom fysioterapi (sjukgymnastik) och primärvård (vårdcentral rliga patientbesök.

2022-03-30
Regulatorisk

CR Ventures AB (Publ) äger sedan tidigare genom Curira Group AB 51% av aktierna i bolaget Ellas Assistans AB och har nu förvärvat resterande 49% av aktierna.

2022-03-30

CR Ventures AB, org.nr 556979-1477 ("Bolaget"), har hållit årsstämma den 30 mars 2022 kl. 10.30 i CR Ventures AB:s lokaler, Linnégatan 87 D, Stockholm. Vid stämman fattades beslut om, bland annat, nedanstående.

2022-03-29

CR Ventures AB (publ.) har idag slutfört förvärvet av Melius Assistans AB. Köpeskilling i Melius-transaktionen utgörs av en fast köpeskilling om 8 miljoner SEK och en rörlig köpeskilling om maximalt 8 miljoner SEK villkorat av att vissa villkor uppnås.

2022-03-07

CR Ventures styrelseordförande, Fredrik Crafoord, har förvärvat 75 000 aktier i
bolaget.

2022-03-01

CR Ventures vd, Mathias Blomberg, har förvärvat 100 000 aktier i bolaget.

2022-02-28
Regulatorisk

CR Ventures AB har ingått en avsiktsförklaring gällande förvärv av samtliga aktier i
Melius Assistans AB. ("Transaktionen").

1
2
...
13
>>
.