För Aktieägare

Här hittar du finansiell information om bolaget.

Bolagsordningen, klicka här

Kommande rapporttillfällen

Rapport för tredje kvartalet 2021 (Q3 2021

2021-10-29

Bokslutskommunike för 2021 (Q4 2021)

 2022-02-26

Rapport för första kvartalet 2022 (Q1 2022)

2022-04-15

Rapport för andra halvåret 2022 (Q2 2022)

2022-07-06

CR ventures listades som CloudRepublic AB (publ) på Nordic SME den 2017-05-12.