Investor Relations

CR VENTURES är ett svenskt förvärvs företag, ett så kallat Special Purpose Acquisition Company (SPAC). CR Ventures ambitioner är att förvärva privata företag som kan skapa värde för sina aktieägare över tid. CRV har för avsikt att förvärva kvalitetsföretag, vi har en attraktiv struktur för att vara noterad för mål företaget och dess ägare.

Senaste pressmeddelanden

11 oktober 2021
Regulatorisk

CR Ventures har i tidigare kommunicerat förvärv av CURIRA GROUP angett felaktig uppdelning av antal procent vad gäller kapital och röster i det "Nya Bolaget". Rätt uppdelning framgår av punkt 2 nedan.

11 oktober 2021
Regulatorisk

CR Ventures AB och majoritetsägarna ("Ägarna") till Curira Group AB ("CURIRA") har ingått en avsiktsförklaring gällande CR Ventures förvärv av samtliga aktier i Curira genom ett s.k. omvänt förvärv ("Transaktionen"). Om Transaktionen genomförs innebär detta bl.a. att CR Ventures verksamhet ändras till Curiras verksamhet (det "Nya Bolaget").

01 oktober 2021
Regulatorisk

Senaste rapporterna

06 juli 2021
05 maj 2021
09 april 2021

Kommande händelser

oktober 29 2021
Delårsrapport Q3 2021
februari 26 2022
Bokslutskommuniké 2021
april 15 2022
Delårsrapport Q1 2022

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.

Adress: Karlavägen 58, 114 49 Stockholm Mail: Info@crventures.se Org no: 556979-1477