Investor Relations

CR VENTURES är ett svenskt förvärvs företag, ett så kallat Special Purpose Acquisition Company (SPAC). CR Ventures ambitioner är att förvärva privata företag som kan skapa värde för sina aktieägare över tid. CRV har för avsikt att förvärva kvalitetsföretag, vi har en attraktiv struktur för att vara noterad för mål företaget och dess ägare.

Senaste pressmeddelanden

29 november 2021
25 november 2021
Regulatorisk

Uppdaterad kallelse till extra bolagsstämma, i kallelsen som publicerades den 23 november 2021 fattades "Punkt 13 - Fastställande av arvode åt styrelsen". I övrigt är dagordningen densamma.

Aktieagarna i CR Ventures AB (publ) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 27 december 2021 kl. 10.00 i CR Ventures AB:s lokaler, Karlavägen 58, Stockholm.

23 november 2021
Regulatorisk

Aktieagarna i CR Ventures AB (publ) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 27 december 2021 kl. 10.00 i CR Ventures AB:s lokaler, Karlavägen 58, Stockholm.

Senaste rapporterna

29 oktober 2021
06 juli 2021
05 maj 2021

Kommande händelser

december 27 2021
Extra bolagsstämma
februari 26 2022
Bokslutskommuniké 2021
april 15 2022
Delårsrapport Q1 2022

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.

Adress: Karlavägen 58, 114 49 Stockholm Mail: Info@crventures.se Org no: 556979-1477