Pressmeddelanden

CR VENTURES INGÅR LOI OM FÖRVÄRV AV MELIUS ASSISTANS AB

CR Ventures AB har ingått en avsiktsförklaring gällande förvärv av samtliga aktier i
Melius Assistans AB. ("Transaktionen").

Transaktionen mellan CR Ventures AB och Melius Assistans AB i korthet:

 • Transaktionen förutsätter ingående av ett aktieöverlåtelseavtal.
 • Köpeskillingen för Melius Assistans AB uppgår indikativt till 16 MSEK med möjlighet
  till ett visst tillägg efter 24 månader. Eventuellt tillägg beräknas enligt följande: EBIT
  för perioden 20220601-20230531, till belopp överstigande 4 MSEK multiplicerat med
  4.
 • Efter transaktionens genomförande kommer CR Ventures AB inneha 100% av aktierna
  och rösterna i Melius Assistans AB.
 • Ambitionen är att Transaktionen, efter sedvanlig due diligence, ska slutföras skyndsamt
  och vara klar innan utgången av mars 2022.


Om Melius Assistans AB:

Under den rullande 12 månaders perioden per januari 2022 genererade Melius Assistans AB en
omsättning om 110 MSEK med en EBIT om 4 MSEK.

Melius huvudsakliga verksamhet utgår dels från huvudkontoret i Örebro och dels från ett
mindre kontor i Stockholm. Verksamheten har bedrivits sedan 2013 och har ett mycket gott
renommé i branschen. Melius Assistans AB har ca 350 anställda.

"Melius Assistans AB är ett välskött bolag med en profil som kompletterar vår verksamhet. Vi
förstärker vår redan betydande lokala närvaro i Örebro och breddar vår kundbas i Stockholm.
Med redan befintlig spetskompetens i CR Ventures AB vässar vi tillsammans med Melius
Assistans AB vårt erbjudande ytterligare vilket sammantaget med påtagliga synergieffekter gör
detta till en mycket bra affär. Vi accelererar nu tempot i våra förvärv, utan att göra avkall på
våra högt ställda krav på kvalitet och affärsmässighet." Säger Mathias Blomberg, VD CR
Ventures AB

För mer information, vänligen kontakta:

Mathias Blomberg, VD

mathias.blomberg@curira.se

Denna information är sådan information som CR Ventures AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2022 kl. 08.55.

Filer för nedladdning
2022-04-07

CR Ventures AB har bytt namn till Curira AB. Bolagsverket har registrerat namnändringen från CR Ventures AB till Curira AB. I och med att bolaget är publik ändras listningsnamn och kortnamn per den 11 april 2022. 

2022-03-31
Regulatorisk

CR Ventures AB (Publ) äger sedan tidigare genom Curira Group AB 50% av aktierna i bolaget Medical Operations Sverige AB. Medical Operations Sverige AB är verksamt inom fysioterapi (sjukgymnastik) och primärvård (vårdcentral rliga patientbesök.

2022-03-30
Regulatorisk

CR Ventures AB (Publ) äger sedan tidigare genom Curira Group AB 51% av aktierna i bolaget Ellas Assistans AB och har nu förvärvat resterande 49% av aktierna.

2022-03-30

CR Ventures AB, org.nr 556979-1477 ("Bolaget"), har hållit årsstämma den 30 mars 2022 kl. 10.30 i CR Ventures AB:s lokaler, Linnégatan 87 D, Stockholm. Vid stämman fattades beslut om, bland annat, nedanstående.

2022-03-29

CR Ventures AB (publ.) har idag slutfört förvärvet av Melius Assistans AB. Köpeskilling i Melius-transaktionen utgörs av en fast köpeskilling om 8 miljoner SEK och en rörlig köpeskilling om maximalt 8 miljoner SEK villkorat av att vissa villkor uppnås.

2022-03-07

CR Ventures styrelseordförande, Fredrik Crafoord, har förvärvat 75 000 aktier i
bolaget.

2022-03-01

CR Ventures vd, Mathias Blomberg, har förvärvat 100 000 aktier i bolaget.

2022-02-28
Regulatorisk

CR Ventures AB har ingått en avsiktsförklaring gällande förvärv av samtliga aktier i
Melius Assistans AB. ("Transaktionen").

2022-02-25

Aktieägarna i CR Ventures AB kallas till årsstämma onsdagen den 30 mars 2022 kl. 10.30 i CR Ventures
AB:s lokaler, Linnégatan 87 D, Stockholm.

<<
1
2
3
...
14
>>
.