Pressmeddelanden

2022-02-22
Regulatorisk

CR Ventures avbryter den avsiktsförklaring som ingicks den 22 oktober med Omsorgshuset i Stockholm avseende förvärv av bolaget.

2022-02-08

Ändrade datum för publicering av bokslutskommuniké och rapport för kvartal 1.

2022-01-27
Regulatorisk

Med anledning av förvärvet av Curira Group AB revideras den finansiella kalendern för verksamhetsåret 2022.

2022-01-26
Regulatorisk

CR Ventures styrelseledamot Jonas Litborn har meddelat styrelsen att han avgår med omedelbar verkan. Bakgrunden till beslutet är personliga skäl.

2022-01-25
Regulatorisk

CR Ventures AB informerade den 27 december 2021 att stämman beslutade att godkänna förvärvet av samtliga aktier i Curira Group AB. CR Ventures AB meddelar idag att förvärvet slutförts i sin helhet.

2021-12-27
Regulatorisk

Enligt vad som redogjorts i pressmeddelande den 17 november 2021 har CR Ventures AB (publ) ("Bolaget"), i egenskap av köpare, ingått ett aktieöverlåtelseavtal med aktieägarna i Curira Group AB, enligt vilket Bolaget ska förvärva samtliga aktier i Curira Group AB ("Curira-transaktionen").

<<
1
2
3
4
...
14
>>
.