Pressmeddelanden

2022-03-01

CR Ventures vd, Mathias Blomberg, har förvärvat 100 000 aktier i bolaget.

2022-02-28
Regulatorisk

CR Ventures AB har ingått en avsiktsförklaring gällande förvärv av samtliga aktier i
Melius Assistans AB. ("Transaktionen").

2022-02-25

Aktieägarna i CR Ventures AB kallas till årsstämma onsdagen den 30 mars 2022 kl. 10.30 i CR Ventures
AB:s lokaler, Linnégatan 87 D, Stockholm.

2022-02-22
Regulatorisk

CR Ventures avbryter den avsiktsförklaring som ingicks den 22 oktober med Omsorgshuset i Stockholm avseende förvärv av bolaget.

2022-02-08

Ändrade datum för publicering av bokslutskommuniké och rapport för kvartal 1.

2022-01-27
Regulatorisk

Med anledning av förvärvet av Curira Group AB revideras den finansiella kalendern för verksamhetsåret 2022.

<<
1
2
3
...
14
>>
.