Pressmeddelanden

2017-05-31

Sammanfattning för första kvartalet 2017 (jämfört med samma period föregående år)

>      Nettoomsättningen för första kvartalet uppgår till 747 TSEK, (77 TSEK)
>      Rörelseresultatet uppgick till -1 403 TSEK, (-83 TSEK)
>      Resultat per aktie -1,05 kr 

2017-05-30

CloudRepublic AB har tecknat avtal om att sälja inkråmet för molnkatalogen till ett konsortium bestående av Litestream AB, Systemet IT AB och Systemstrategerna AB.

2017-05-09

Den 16 maj kommer CloudRepublic att delta på NGM Live. Bolagets VD, Alexander Kehrer, kommer att presentera kl. 11.40.

2017-05-09

Nordic Growth Market har den 5/5-2017 godkänt CloudRepublic AB för notering på NGM Nordic MTF. Första handelsdag är fastställd till den 12 maj 2017 och kortnamn kommer att bli CLDR MTF.

2017-03-29

CancerRehabFonden har anlitat digitaliseringsexperten CloudRepublic i sitt arbete mot att bli den bästa Digitala insamlingsorganisationen i Sverige. CloudRepublic genomlyser med hjälp av sitt DigitaliseringsIndex hur väl givarprocessen fungerar från marknadsföring till själva betallösningen. 

2016-10-26

Svenska VD:ar och IT-chefer är positiva till digitaliseringen, men sju av tio menar att kompetensbrist är ett hinder för att verksamheten ska kunna dra full nytta av den. Det visar en undersökning som CloudRepublic genomfört om hur företag och myndigheter ser på digitaliseringens betydelse.

<<
1
...
11
12
13
14
>>
.